Chevrolet Corvette 1971

V8 350ci, transmission automatique